Zastosowanie

Technologia RFID daje możliwość bezbłędnej identyfikacji towarów, osób, zwierząt i przedmiotów.

Za wykorzystaniem technologii radiowych przemawiają także w sposób znaczący podstawowe fakty:

 • Dzięki elektronicznej pamięci znakowanie z wykorzystaniem RFID umożliwia wielokrotny zapis dowolnych danych.
 • Tagi RFID pracują w szerokim zakresie temperatur i mają dużą odporność na warunki otoczenia.
 • Transpodery są najtrudniejszymi do podrobienia nośnikami informacji, ponieważ ich numer seryjny, kodowany za pomocą fali radiowej, nadawany jest przez producenta w chwili wytwarzania i nie może być zmieniony, natomiast dane zapisywane przez użytkowników wymagają odpowiedniego oprogramowania i sprzętu oraz mogą być zabezpieczone hasłami.
 • Trwałość dla nośników informacji liczona jest w latach, natomiast liczba odczytów mierzona jest w milionach.
 • Technologia RFID posiada najniższy współczynnik występowania błędów odczytu spośród innych technologii automatycznej identyfikacji.

Systemy RFID stosowane są wszędzie tam, gdzie liczy się tempo przepływu informacji, innowacyjność, dążenie do zmniejszania strat, ochrona oraz bezpieczeństwo marki, danych jak również osób.

Identyfikacja przy użyciu fal radiowych znajduje wykorzystanie głównie w obszarach jak:

 • Gospodarka zapasami
 • Ewidencja środków trwałych
 • Transport osobowy (inteligentne bilety)
 • Systemy parkingowe
 • Transport towarowy
 • Jednorazowa bądź trwała kontrola dostępu na wyznaczone tereny czy obiekty (imprezy masowe, kina etc)
 • Rozliczenia bezgotówkowe (elektroniczna portmonetka)
 • Kontrola procesów produkcyjnych
 • Biblioteki
 • Wypożyczalnie
 • Punkty sprzedaży detalicznej (karty gwarancyjne i lojalnościowe, inteligentne półki)
 • Punkty sprzedaży hurtowej ( pojemniki zwrotne, opakowania transportowe)
 • Sport
 • Ochrona marki
 • Przemysł rozrywkowy
 • Automatyzacja procesów
 • Zabezpieczenie biżuterii
 • Służba zdrowia

Zapraszamy do kontaktu.© ax RFID Wrocławski Park Technologiczny ul. Klecińska 123 bud.Alfa, 54-413 Wrocław, tel. +48 71 352 78 16, e-mail: info@axrfid.com