Usługi

Testy oraz wdrożenia pilotażowe
By zoptymalizować rozwiązanie docelowe przeprowadzamy testy funkcjonalności technologii RFID na terenie zakładu klienta oraz wdrożenia pilotażowe.

Projektowanie i wdrażanie systemu automatycznej identyfikacji
Aby zaprojektować optymalny system konieczne jest zapoznanie się ze specyfiką organizacji, zidentyfikowanie jej potrzeb, możliwości. Szczegółowo analizujemy wszystkie uwarunkowania dotyczące przedsiębiorstwa i jego otoczenia, co gwarantuje, iż system w pełni zaspokoi oczekiwania jego użytkowników. Na podstawie zgromadzonych informacji wybieramy rodzaj sprzętu, określamy jego lokalizację w miejscu przyszłego funkcjonowania, oraz dobieramy odpowiednie oprogramowanie.

Wdrażanie systemu rozpoczyna się od montażu sprzętu oraz instalacji oprogramowania. Odbycie próbnego uruchomienia systemu, pozwala na zweryfikowanie jego poszczególnych elementów, ich wzajemnych interakcji i współdziałania. Po uzyskaniu potwierdzenia o prawidłowości funkcjonowania wszystkich składowych aplikacji następuje wdrożenie właściwe, czyli oddanie pełnowartościowego, efektywnego systemu do użytkowania.

Aby usprawnić proces integracji systemu RFID z już funkcjonującymi w danej organizacji oraz przyspieszyć czerpanie korzyści z jego zastosowania szkolimy pracowników z zakresu działania i obsługi aplikacji.

Obsługa powykonawcza
Prowadzimy pełną obsługę powykonawczą naszych systemów, a więc modyfikujemy je i usprawniamy wraz ze zmieniającymi się potrzebami naszych klientów. W ramach serwisu dokonujemy również napraw ewentualnych usterek i korekt systemu, prowadzimy obsługę reklamacji oraz serwis gwarancyjny.

Zapraszamy do kontaktu.© ax RFID Wrocławski Park Technologiczny ul. Klecińska 123 bud.Alfa, 54-413 Wrocław, tel. +48 71 352 78 16, e-mail: info@axrfid.com