Technologia

Automatyczna identyfikacja (Auto ID) to technika informatyczna, umożliwiająca zastąpienie ręcznego wprowadzania danych do systemów komputerowych wczytywaniem ich w sposób automatyczny, przy pomocy specjalistycznych metod. W praktyce, w zależności od konkretnych potrzeb, stosuje się różne metody Auto ID: taśmy magnetyczne, optyczne rozpoznawanie znaków lub obrazów, rozpoznawanie głosu, kody kreskowe oraz kody radiowe.

Działanie technologii RFID opiera się na falach radiowych. W zastosowaniach komercyjnych wykorzystuje się ustandaryzowane dla poszczególnych obszarów geograficznych częstotliwości fal radiowych (LF, HF, UHF, SHF).

System RFID składa się z trzech podstawowych elementów, którymi są tag (transponder), czytnik i oprogramowanie.

Funkcjonuje wiele typów sprzętu, standardów częstotliwości radiowych, na których działają oraz typów i możliwości zastosowań, co sprawia, iż każdy z elementów systemu musi być właściwe dobrany do wdrożenia, uwzględniając przede wszystkim potrzeby i oczekiwania użytkownika oraz otoczenie (środowisko i skalę), w którym system będzie funkcjonował.

Podstawowe typy RFID
Systemy identyfikacji radiowej wg. podstawowego kryterium, jakim jest źródło zasilania tagu, dzielone są na pasywne oraz aktywne. Tagi pasywne nie posiadają własnego źródła energii. Na tag składa się antena nadawczo-odbiorcza oraz chip - w nim znajduje się pamięć mikroprocesorowa, a w przypadku systemu aktywnego również bateria. Nośnikiem informacji zapisanych w pamięci jest fala radiowa.

Drugie kryterium, jakie wyróżnia się przy podziałach tagów, to kryterium: możliwość zapisu danych. Przy tym podziale występują dwa główne rodzaje tagów.

Pierwszy z nich to typ RO ( ang. read only)i WORM (ang. write once read many times) , a więc takie, które umożliwiają tylko odczyt informacji zapisanych raz w chipie, nie podlegających modulacji. Są to identyfikatory jednokrotnego zapisu.

Drugi typ tagów to R/W (ang. read/write), czyli czytaj/zapisz lub odczyt/zapis, dzięki którym możliwe jest zmienianie zapisanych już informacji za pomocą odpowiedniego czytnika (interrogatora). W tej grupie funkcjonuje również typ tagów R/W with password, więc z hasłem. To transpondery ze wstępnie zaprogramowanym hasłem, które może być zmienione przez użytkownika.

Zapraszamy do kontaktu.© ax RFID Wrocławski Park Technologiczny ul. Klecińska 123 bud.Alfa, 54-413 Wrocław, tel. +48 71 352 78 16, e-mail: info@axrfid.com