Wdrożenia

Technologia RFID ma bardzo szerokie spektrum zastosowania, o czym świadczę poniższe przykłady z naszego doświadczenia oraz rozwiązań światowych.

Aktywna technologia RFID w Polskim porcie morskim
Istotą kontroli ilościowej podczas dostaw towarów masowych jest minimalizacja ubytków podczas rozładunku. W transporcie morskim jedną z metod rozładunku towarów masowych jest przeładowywanie towaru na samochody, które następnie są ważone i kierowane do magazynów.
W chwili obecnej każdy z samochodów uczestniczących w rozładunku jest rejestrowany w kluczowych miejscach tego procesu, jak na przykład "Plac składowy 1", "Magazyn X" etc. ,dzięki wyposażeniu pojazdów w aktywne tagi RFID - emitujące swój indywidualny i unikatowy identyfikator, który rejestrowany jest automatycznie w systemie, gdy pojazd znajduje się w zasięgu czytników. Informacja podlegająca archiwizacji zawiera dane pojazdu oraz czas rejestracji w danym obszarze.
Wdrożenie aktywnego systemu RFID spowodowało zmniejszenie poziomu manka w rozładunku z 0,5 % do 0,2%. Dla ładunków rzędu 30 000 ton oznacza to odpowiednio poprawę ze 150 do 60 ton ubytków, co dla towaru o wartości 800 USD/tonę powoduje obniżenie wartości strat o 72 000 złotych dla jednego rozładowywanego statku.

RFID dla kibiców
Na FIFA World Cup 2006 kibicie otrzymywali inteligentne bilety - zawierające chip i antenę. Dzięki temu rozwiązaniu uniknięto podróbek biletów, wejścia osób nie powołanych oraz przeprowadzono dokładną analizę dotyczącą wejść/wyjść.

RFID na rzecz osób niepełnosprawnych
W kilku lokalizacjach na świecie (min. Rzym oraz USA) muzea i galerie oferują rozwiązanie dla niewidomych i nie słyszących, oparte na technologii RFID. Pojawiając się w zasięgu dzieła - odwiedzający otrzymuje multimedialną informację o nim na urządzenie typu PDA, które dostaje przy wejściu. Informacje mogą być głosowe lub wizualne.
TellMate to zaprojektowane przez GaiShan Technology urządzenie wielofunkcyjne. Może być wykorzystane jako odtwarzacz muzyki, radio, zegarek, dyktafon oraz czytnik. Umożliwia odczyt etykiet z identyfikatorami RFID, które umieszczone są na przedmiotach użytku domowego, typu puszki zjedzeniem i ubrania. Nazwy poszczególnych przedmiotów oraz informacje dodatkowe (np.:data ważności) są nagrywane przez użytkownika.

RFID w galwanizerni
Tag zostaje przymocowany do wybranego elementu, biorącego udział w procesie galwanizacji, a następnie jest pokryty warstwą izolacji.
Za pomocą czytnika RFID do taga zostaje zapisana informacja o dacie produkcji oraz danych producenta wraz z numerem identyfikacyjnym danego elementu.
Po osuszeniu zaizolowanego elementu , przy wydaniu go ze strefy produkcji, odbywa się odczyt informacji z taga oraz archiwizacja czasu i daty wydania elementu.
Wszelkie informacje trafiają do głównych baz danych, a dalszy ruch oznakowanych elementów , odczyt oraz ilość i rodzaj dopisywanych informacji zależą od specyfiki działania i procedur każdego z odbiorców oraz jego wymagań.

Odporne tagi RFID w szpitalnej pralni chemicznej
Jeden z sześciu największych szpitali w Norwegii, wTronheim zarządza około 10000 sztuk odzieży szpitalnej.
W przeszłości stosowano metodę ręcznego zapisu pobieranych i zdawanych ubrań, natomiast obecnie wykorzystywany jest system oparty na tagach RFID, zintegrowanych z każdą sztuką odzieży. Dzięki temu rozwiązaniu szpital nie tylko zarządza jej wydawaniem i zdaniem, ale także kontroluje proces czyszczenia.

Zapraszamy do kontaktu.© ax RFID Wrocławski Park Technologiczny ul. Klecińska 123 bud.Alfa, 54-413 Wrocław, tel. +48 71 352 78 16, e-mail: info@axrfid.com